Sự khác biệt giữa API và Webhook

Một API cho phép giao tiếp hai chiều giữa các ứng dụng phần mềm thông qua các requests. Một Webhook là một API nhẹ, hỗ trợ chia sẻ dữ liệu một chiều được kích hoạt bởi các events.
Sự khác biệt giữa API và Webhook
Sự khác biệt giữa API và Webhook

Một API cho phép giao tiếp hai chiều giữa các ứng dụng phần mềm thông qua các requests. Một Webhook là một API nhẹ, hỗ trợ chia sẻ dữ liệu một chiều và thường được kích hoạt bởi các events. 

Khi kết hợp cùng nhau, chúng cho phép các application chia sẻ dữ liệu và function, giúp cho các services đạt được kết quả to lớn hơn tổng các thành phần của chúng.

APIWebhook đều cho phép các hệ thống phần mềm khác nhau đồng bộ và chia sẻ thông tin. Khi các ứng dụng phần mềm trở nên ngày càng kết nối, điều quan trọng là các nhà phát triển hiểu rõ sự khác biệt giữa hai phương tiện này để chia sẻ dữ liệu và lựa chọn công cụ phù hợp nhất với nhu cầu của công việc đang thực hiện.

 

API là gì

API là viết tắt của cụm từ Application Programming Interface.

Một API giống như một cổng thông tin mà thông qua đó thông tin và chức năng có thể được chia sẻ giữa các services. Từ interface là chìa khóa để hiểu rõ mục đích của một API. Giống như một trình duyệt web là một interface cho người sử dụng cuối để nhận, gửi và cập nhật thông tin trên web server, một API là một interface cung cấp chức năng tương tự cho các ứng dụng phần mềm.

Có nhiều loại và danh mục khác nhau của API (chúng ta sẽ khám phá sau), nhưng nói chung, API là cách phổ biến nhất để các hệ thống phần mềm khác nhau kết nối và chia sẻ thông tin.

 

Webhook là gì

Một webhook có thể được coi là một loại API được kích hoạt bởi các events thay vì requests.

Thay vì một service tạo một request để nhận một phản hồi từ service khác, một webhook là một dịch vụ cho phép một service gửi dữ liệu đến một service khác ngay sau khi một event cụ thể được emit. Webhooks đôi khi được coi là "API đảo ngược," vì giao tiếp được khởi tạo bởi service gửi dữ liệu thay vì service nhận nó.

Với sự phát triển mạnh mẽ của các distributed system (hệ thống xử lý phân tán), webhook đang trở nên phổ biến hơn khi là một giải pháp gọn nhẹ cho việc kích hoạt notification và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực mà không cần phải phát triển một API toàn diện.

Chẳng hạn, nếu bạn muốn nhận notification trên Slack khi có tweet đề cập đến một tài khoản cụ thể và chứa một #hashtag nhất định được publish, thay vì Slack liên tục yêu cầu Twitter về bài viết mới đáp ứng các tiêu chí này, việc Twitter gửi một thông báo đến Slack chỉ khi event này xảy ra là một lựa chọn tốt hơn nhiều.

Đây chính là mục đích của một webhook - thay vì phải liên tục yêu cầu dữ liệu, service nhận dữ liệu có thể ngồi lại và xử lý những gì nó cần mà không cần gửi các request lặp đi lặp lại đến hệ thống khác.

 

API cho khả năng tích hợp mạnh mẽ

Một đặc điểm quan trọng của API là chúng cung cấp giao tiếp hai chiều giữa các service khác nhau thông qua một chu kỳ request - response, thường sử dụng thông qua giao thức HTTP.

Trong một trường hợp sử dụng API điển hình, một service sẽ yêu cầu một tập hợp cụ thể dữ liệu từ một service khác bằng cách sử dụng yêu cầu HTTP GET request. Miễn là yêu cầu hợp lệ, hệ thống nhận sẽ gửi về response bằng dữ liệu được yêu cầu ở định dạng có thể đọc bằng máy, thường là XML hoặc JSON. Điều này làm cho các service có thể chia sẻ dữ liệu mà không cần quan tâm đến ngôn ngữ lập trình cá nhân hoặc các đặc tả nội bộ của chúng.

Tính chất phổ quát của tương tác API có thể tạo ra vô số kịch bản, từ người dùng iPhone kiểm tra nhiệt độ địa phương thông qua API của AccuWeather đến tài xế Grab điều hướng đến vị trí đón tiếp theo thông qua API của Google Maps.

Ngoài việc nhận dữ liệu, API cũng có thể xử lý toàn bộ các hoạt động "CRUD" (Create, Read, Update và Delete) giữa hai ứng dụng. Nói cách khác, API không chỉ để hiển thị dữ liệu cho người dùng trong một interface mà còn có thể được sử dụng để thay đổi dữ liệu trong service nơi nó được lưu trữ. Đây là cách mà API cho phép các hệ thống phần mềm mở rộng dịch vụ và chức năng của chúng, cũng như tích hợp với các nền tảng khác một cách toàn diện và có ý nghĩa.

Sự linh hoạt của API khiến chúng trở thành công cụ mạnh mẽ cho developers để mở rộng khả năng của ứng dụng.

Hầu hết các dịch vụ web hiện đại bao gồm API cho phép dữ liệu và chức năng của họ được tích hợp vào các công cụ khác - thực tế, rất hiếm khi gặp một dịch vụ web doanh nghiệp nào không tận dụng một API từ ít nhất một ứng dụng khác một cách nào đó.

 

Webhook cho phép chia sẻ dữ liệu một cách gọn nhẹ

Nhiều người có thể nghĩ rằng vì webhookreatime event nên chúng khó triển khai từ mặt kỹ thuật.

Trên thực tế, một ưu điểm chính của webhook là chúng dễ thiết lập hơn và tốn ít tài nguyên hơn so với API. Việc tạo một API là một quy trình phức tạp, trong một số trường hợp có thể khó khăn như việc thiết kế và xây dựng cấu trúc của service, nhưng triển khai một webhook đôi khi chỉ đơn giản là thiết lập một HTTP POST request duy nhất ở đầu gửi, thiết lập một URL ở đầu nhận để tiếp nhận và sau đó thực hiện một số hành động trên dữ liệu đó.

Các trường hợp sử dụng phổ biến cho webhook bao gồm:

 • gửi danh sách email subscriptionsunsubscriptions đến một hệ thống CRM,
 • tự động cập nhật phần mềm kế toán khi hóa đơn được thanh toán,
 • hoặc thiết lập bất kỳ loại thông báo nào.

Trong mỗi loại event này, data chỉ đi theo một hướng và không cần nhận hay xử lý dữ liệu được cập nhật.

Những đặc tính giống nhau khiến cho việc triển khai webhook tương đối dễ dàng cũng là lý do tại sao chúng giới hạn hơn nhiều so với APIs.

Việc cập nhật dữ liệu mà một webhook gửi đòi hỏi việc cấu hình lại nó hoàn toàn để lắng nghe event khác, và trong hầu hết các trường hợp, việc tạo một webhook mới sẽ hiệu quả hơn.

Khác với API, webhook không cho phép hệ thống gửi thêm, cập nhật và xóa dữ liệu ở đầu nhận, điều này là lý do tại sao webhook một mình quá hạn chế để cung cấp việc tích hợp đầy đủ giữa các service.

 

Kiến trúc của API - hiện tại và tương lai

API có thể được phân loại dựa trên các giao thức và kiến trúc xác định cách chúng gửi - nhận dữ liệu.

Lịch sử cho thấy, mẫu kiến trúc phổ biến nhất cho thiết kế API là REST (Representational State Transfer), đặc biệt là đối với các API phục vụ ứng dụng dựa trên nền tảng WEB.

REST, được đặt ra bởi Roy Fielding vào năm 2000, cho phép giao tiếp giữa hai ứng dụng qua HTTP, tương tự như cách trình duyệt tương tác với máy chủ. REST không phải là một tiêu chuẩn chính thức mà là một bộ hướng dẫn về cách thiết kế API và các web serivce khác. Một API được coi là RESTful nếu thiết kế của nó tuân theo những đề xuất sau:

 1. Client-Server (Khách hàng-Máy chủ): Tương tự như browser yêu cầu một trang web từ server, trong một API RESTful, một ứng dụng (client) yêu cầu một URL được lưu trữ trên một service khác (server) thông qua HTTP. Máy chủ đánh giá yêu cầu và response bằng dữ liệu được yêu cầu hoặc một thông báo lỗi.
 2. Stateless (Không lưu trạng thái): Server không cần biết gì về state của client yêu cầu để cung cấp một response thích hợp. Một request từ client cần chứa đủ thông tin để server gửi response.
 3. Cacheability (Có thể lưu trữ vào bộ nhớ đệm): Response từ server nên chỉ ra liệu client có nên lưu trữ dữ liệu vào bộ nhớ đệm hay không.
 4. Layered Systems (Hệ thống đa lớp): API không phụ thuộc vào một hệ thống cụ thể để thực hiện yêu cầu; nó có thể gửi phản hồi qua các lớp khác nhau. Điều này có nghĩa là hệ thống nhận có thể là một client, một proxy, hoặc bất kỳ trung gian nào khác.

Ví dụ đơn giản sau đây https://www.boredapi.com/api/activity tuân theo quy ước REST. Khi bạn truy cập URL, browser của bạn sẽ hiển thị một activity được đề xuất để tham gia nếu bạn đang rảnh đến nhức cả trứng =)), được định dạng dưới kiểu JSON:

{
  "activity": "Shop at support your local farmers market",
  "type": "relaxation",
  "participants": 1,
  "price": 0.2,
  "link": "",
  "key": "8979931",
  "accessibility": 0.1
}


 Mặc dù REST đã được sử dụng rộng rãi và vẫn còn phổ biến, những phương pháp và kiến trúc mới đang dần xuất hiện.

Một lựa chọn đáng chú ý khác là GraphQL, được phát triển bởi Facebook.

GraphQL cung cấp một cách linh hoạt và hiệu quả hơn cho khách hàng yêu cầu dữ liệu cụ thể mà họ cần, giảm việc lấy quá nhiều hoặc quá ít dữ liệu. Nó cho phép khách hàng xác định cấu trúc của phản hồi, tạo điều kiện cho tương tác linh hoạt và cá nhân hóa hơn.

mutation {
 qrAssign(
  connectorId: "23024"
  poolName: "joint-tech"
  qrId: "AMPJ-1120311132"
  useCustom: true
 ) {
  id
  qrId
  charger {
   chargerUri
  }
 }
}

Trong tương lai, chúng ta có thể mong đợi sự tiếp tục phát triển trong kiến trúc API, với sự tập trung vào khả năng mở rộng, khả năng realtime và sự thích ứng với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Comments

Bài viết nổi bật

Dạo gần đây đi đâu cũng nghe nói về microservices, người người nhà nhà rục rịch chuyển dịch hệ thống sang microservices. Trước khi đưa ra sự so sánh, mình sẽ khái quát một chút về Monolith Application và MicroServices một chút cho các bạn chưa biết nắm rõ hơn nhé.
PHP là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới trong lập trình web. Nó cũng bị ghét nhất. Nhưng tại sao nhiều developer lại ghét nó đến vậy? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do xem chúng có thuyết phục không nhé ^_^
Lúc trước mình hay sử dụng cách này trên laptop phụ của mình, giờ mua license luôn rồi. Hôm nay mình xin chia sẻ cho bạn nào cần nhé.
JWT Tokens là một cách thức lưu trữ thông tin xác thực hiệu quả, nhưng làm cách nào để chúng ta có thể giúp chúng an toàn hơn? Có 2 cách thường dùng để lưu trữ JWT Tokens là LocalStorage và Cookies. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu "mổ xẻ" các ưu - nhược điểm của mỗi loại nhé.
Có khá nhiều bạn đã yêu cầu mình một bài viết về Repository Design Pattern. Vậy mục đích của nó là gì? Nó có thực sự cần thiết cho ứng dụng của bạn hay không? Những điểm mạnh, điểm yếu của nó là gì? Chúng ta cùng đi sâu tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Mục lục

Related posts

Triển khai Saga Pattern trong microservices với NodeJS và Choreography-Based Saga
Mô hình Saga đưa ra một giải pháp có cấu trúc để giải quyết thách thức này. Nó cung cấp một phương pháp có hệ thống để quản lý transaction qua nhiều microservices. Điều này giải quyết những phức tạp của các transaction phân tán và hoàn toàn tương thích với các nguyên tắc của kiến trúc microservices, được đặc trưng bởi sự kết nối lỏng lẻo và khả năng triển khai độc lập của các service.
Một trong những câu hỏi được đặt thường xuyên nhất về TypeScript là liệu chúng ta nên sử dụng interface hay type. Câu trả lời cho câu hỏi này, giống như nhiều câu hỏi lập trình khác, là nó phụ thuộc vào tình hình cụ thể. Trong một số trường hợp, một cái có lợi thế rõ rệt hơn cái kia, nhưng trong nhiều trường hợp, chúng có thể thay thế cho nhau.
Đây là các types cơ bản nhưng cũng phổ biến nhất trong Typescript. Một số types khác phức tạp hơn cũng được xây dựng dựa trên những types cơ bản này.
Trong thế giới lập trình, trách nhiệm lớn nhất của chúng ta không phải chỉ làm cho code chạy được, mà còn phải đảm bảo rằng các đoạn code mà chúng ta viết có thể dễ dàng kiểm tra và bảo trì trong một khoảng thời gian dài.
Thông tin được định nghĩa dưới dạng dữ liệu, kiến thức về thông tin, và trí tuệ về tri thức.
Phân trang - một thành phần không thể thiếu trong các ứng dụng có lượng dữ liệu lớn. Tuy nhiên, bạn hiểu được bao nhiêu về nó?
Javascript là một thành phần không thể thiếu đối với frontend developers. Tuy nhiên, ngay từ lúc ra đời, nó đã tồn tại khá nhiều vấn đề cần khắc phục. Đó là lý do tại sao từ 2015 (ES6) tới 2021 (ES12) ra đời nhằm giúp Javascript trở nên tốt hơn.
Dạo này mình làm việc với mấy bạn trên github, thấy hay xài mấy từ viết tắt mà mình không hiểu lắm. Thôi thì tổng hợp lại một list các từ viết tắt hay dùng trong github luôn cho ai cần :D
Dạo gần đây đi đâu cũng nghe nói về microservices, người người nhà nhà rục rịch chuyển dịch hệ thống sang microservices. Trước khi đưa ra sự so sánh, mình sẽ khái quát một chút về Monolith Application và MicroServices một chút cho các bạn chưa biết nắm rõ hơn nhé.
Cách bỏ qua câu lệnh --set-upstream quen thuộc cho các con lười
Mình sẽ giới thiệu 2 cách để xóa một property trong Javascript Object. Một cách sử dụng mutable - toán tử delete, một cách còn lại là immutable - tính năng Object Restructuring.

Tin mới nhất

Triển khai Saga Pattern trong microservices với NodeJS và Choreography-Based Saga
Mô hình Saga đưa ra một giải pháp có cấu trúc để giải quyết thách thức này. Nó cung cấp một phương pháp có hệ thống để quản lý transaction qua nhiều microservices. Điều này giải quyết những phức tạp của các transaction phân tán và hoàn toàn tương thích với các nguyên tắc của kiến trúc microservices, được đặc trưng bởi sự kết nối lỏng lẻo và khả năng triển khai độc lập của các service.
Một API cho phép giao tiếp hai chiều giữa các ứng dụng phần mềm thông qua các requests. Một Webhook là một API nhẹ, hỗ trợ chia sẻ dữ liệu một chiều được kích hoạt bởi các events.
Một trong những câu hỏi được đặt thường xuyên nhất về TypeScript là liệu chúng ta nên sử dụng interface hay type. Câu trả lời cho câu hỏi này, giống như nhiều câu hỏi lập trình khác, là nó phụ thuộc vào tình hình cụ thể. Trong một số trường hợp, một cái có lợi thế rõ rệt hơn cái kia, nhưng trong nhiều trường hợp, chúng có thể thay thế cho nhau.
Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm cơ bản nhất về AWS là gì và một số lợi ích khi sử dụng AWS.
Trở thành một software developer hiệu suất cao không phải là điều dễ dàng. Điều này đòi hỏi bạn phải có kỹ năng và kiến thức về lập trình, cũng như cách tiếp cận và giải quyết các vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, nếu bạn có chút kiên nhẫn và sự nỗ lực, bạn hoàn toàn có thể trở thành một developer tài năng và thành công.
Đây là các types cơ bản nhưng cũng phổ biến nhất trong Typescript. Một số types khác phức tạp hơn cũng được xây dựng dựa trên những types cơ bản này.
Trong thế giới lập trình, trách nhiệm lớn nhất của chúng ta không phải chỉ làm cho code chạy được, mà còn phải đảm bảo rằng các đoạn code mà chúng ta viết có thể dễ dàng kiểm tra và bảo trì trong một khoảng thời gian dài.
Thông tin được định nghĩa dưới dạng dữ liệu, kiến thức về thông tin, và trí tuệ về tri thức.
Phân trang - một thành phần không thể thiếu trong các ứng dụng có lượng dữ liệu lớn. Tuy nhiên, bạn hiểu được bao nhiêu về nó?
Javascript là một thành phần không thể thiếu đối với frontend developers. Tuy nhiên, ngay từ lúc ra đời, nó đã tồn tại khá nhiều vấn đề cần khắc phục. Đó là lý do tại sao từ 2015 (ES6) tới 2021 (ES12) ra đời nhằm giúp Javascript trở nên tốt hơn.
Dạo này mình làm việc với mấy bạn trên github, thấy hay xài mấy từ viết tắt mà mình không hiểu lắm. Thôi thì tổng hợp lại một list các từ viết tắt hay dùng trong github luôn cho ai cần :D
Triển khai Saga Pattern trong microservices với NodeJS và Choreography-Based Saga
Mô hình Saga đưa ra một giải pháp có cấu trúc để giải quyết thách thức này. Nó cung cấp một phương pháp có hệ thống để quản lý transaction qua nhiều microservices. Điều này giải quyết những phức tạp của các transaction phân tán và hoàn toàn tương thích với các nguyên tắc của kiến trúc microservices, được đặc trưng bởi sự kết nối lỏng lẻo và khả năng triển khai độc lập của các service.
Một API cho phép giao tiếp hai chiều giữa các ứng dụng phần mềm thông qua các requests. Một Webhook là một API nhẹ, hỗ trợ chia sẻ dữ liệu một chiều được kích hoạt bởi các events.
Một trong những câu hỏi được đặt thường xuyên nhất về TypeScript là liệu chúng ta nên sử dụng interface hay type. Câu trả lời cho câu hỏi này, giống như nhiều câu hỏi lập trình khác, là nó phụ thuộc vào tình hình cụ thể. Trong một số trường hợp, một cái có lợi thế rõ rệt hơn cái kia, nhưng trong nhiều trường hợp, chúng có thể thay thế cho nhau.
Đây là các types cơ bản nhưng cũng phổ biến nhất trong Typescript. Một số types khác phức tạp hơn cũng được xây dựng dựa trên những types cơ bản này.